• енергиен мениджър гаранция за ефективно използване на енергия и вода

  Техем - енергиен мениджър

  гаpанция за ефективно използване на енергия и вода

 • Иновативни решения

  Техем - отговорен към хората и природата

  пести енергия и запазва природни ресурси

 • ефективно използване на енергията

  Техем - свят на нови технологии

  интелигентни решения за ефективно използване на енергия и вода

 • мисия - пестене на енергия и опазване на ресурси

  Мисията на Техем

  пестене на енергия и опазване на ресурси

Светът на новите технологии

Техем е световен лидер в разпределението на енергия и вода за жилищни имоти.

Предизвикателството: Намаляване на СО2 емисии е задължение на всички хора по света. Естествените ресурси все повече намаляват и затова стават все по-скъпи.


Целта: Да намалим изразходването на ресурси в сградите. Това помага за опазване на природата и спестява време и пари на клиентите.


Ние предлагаме: Интелигентни решения за пестеливо използване на енергия и вода и справедливо отчитане и разпределение на отопление и вода според потреблението.