16.03.2020

Уважаеми клиенти,                                                                                                                              

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19 и повишаване на грижите по опазването на общественото здраве и на служителите на „Техем Сървисис“, въвеждаме следните промени в обслужването на клиенти:

  • Затворени са клиентските центрове в София, Плевен, Пловдив, Русе и Козлодуй.

При необходимост може да използвате следните канали за комуникация:

Телефон: 0700 1 28 28 на цената на един градски разговор

Клиентски портал за справки и информация на: www.techem.net

Електронна поща за подаване на сигнали и документи: techem@techem.net 

  • Временно преустановяваме извършването на технически услуги (монтажи, програмиране, пломбиране на индивидуални разпределители, топломери и водомери, пломбиране и др.), свързани с посещение в имотите на клиентите.

 

Екипът на „Техем Сървисис“

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светът на новите технологии

Техем е световен лидер в разпределението на енергия и вода за жилищни имоти.

Предизвикателството: Намаляване на СО2 емисии е задължение на всички хора по света. Естествените ресурси все повече намаляват и затова стават все по-скъпи.

Целта: Да намалим изразходването на ресурси в сградите. Това помага за опазване на природата и спестява време и пари на клиентите.

Ние предлагаме: Интелигентни решения за пестеливо използване на енергия и вода и справедливо отчитане и разпределение на отопление и вода според потреблението.

Нагоре