14.05.2020 г.

От 21.Май започва годишното отчитане на разпределителите, топломерите и водомерите за топла вода с посещения в имотите на клиентите в София за изготвяне на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2019/2020.

Повече за кампанията за годишен отчет, както и специалните правила на поведение на отчетниците и превантивни мерки, за минимизиране рисковете от заразяване в контекста на извънредната епидемична обстановка в страната прочетете ТУК

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.04.2020 г. 

На 20.04.2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД обяви поетапно спиране на отоплението в столицата.

Във връзка с това, от 30.04.2020 г. Техем започва годишен отчет на уреди и водомери за топла вода с дистанционно отчитане на клиентите в София.

Поради наложените ограничителните мерки в страната, годишният отчет за клиентите с визуални уреди и водомери за топла вода предвиждаме да започне 14 дни след отпадане на ограничителните мерки във връзка с пандемия от коронавирус COVID-19.

Графиците за отчет ще бъдат публикувани на Клиентския портал на Техем.

На видно място във входовете на сградите в София ще бъдат поставени съобщения с датите за посещение.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светът на новите технологии

Техем е световен лидер в разпределението на енергия и вода за жилищни имоти.

Предизвикателството: Намаляване на СО2 емисии е задължение на всички хора по света. Естествените ресурси все повече намаляват и затова стават все по-скъпи.

Целта: Да намалим изразходването на ресурси в сградите. Това помага за опазване на природата и спестява време и пари на клиентите.

Ние предлагаме: Интелигентни решения за пестеливо използване на енергия и вода и справедливо отчитане и разпределение на отопление и вода според потреблението.

Нагоре