Светът на новите технологии

Техем е световен лидер в разпределението на енергия и вода за жилищни имоти.

Предизвикателството: Намаляване на СО2 емисии е задължение на всички хора по света. Естествените ресурси все повече намаляват и затова стават все по-скъпи.

Целта: Да намалим изразходването на ресурси в сградите. Това помага за опазване на природата и спестява време и пари на клиентите.

Ние предлагаме: Интелигентни решения за пестеливо използване на енергия и вода и справедливо отчитане и разпределение на отопление и вода според потреблението.

Нагоре