Цени

Ценова листа на Техем

Ценовата листа на Техем е разделена на две части:

  • основна ценова листа - продукти и услуги, предлагани на клиентите във всички градове, където Техем работи

  • специфична ценова листа - услуги, свързани с изискванията и спецификата на топлофикационното дружество в съответния град.
Нагоре