Дялово разпределение

Дяловото разпределение на топлинна енергия между потребителите в сграда етажна собственост е стриктно регламентирано в Закона за енергетиката и Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването.

Бърз и лесен достъп до допълнителни услуги.

Тук можете да:

  • заявите услуга
  • проверите изравнителната сметка
  • проверите отчетени показания на радиоуредите
  • се информирате за график за годишен отчет

Тук можете да видите:

  • обща изравнителна сметка и корекции
  • показания на радиоуредите в сгради на месечно разпределение.
Нагоре