Месечен отчет

За точно разпределение на постъпила в сградата енергия е необходим отчет на всички уреди (разпределители/ топломери, водомери за топла вода), монтирани в имотите към една абонатна станция.

Понякога една абонатна станция е обща за два или повече входа. Тогава това условие важи за имотите от двата (или повече) входа.

Най-сигурният начин за отчет на всички уреди за дялово разпределение е дистанционният. При него липсва субективният фактор:

  • Отчетът не зависи от присъствието на собствениците или наемателите на имотите;
  • Не създава затруднения на собствениците/наемателите да отсъстват от работа или да прекъсват отпуската си за осигуряване на достъп на отчетник;
  • Данните се пренасят автоматично от устройството за отчет в софтуера за разпределение, няма риск за човешка грешка в отчета или въвеждането.

При пълен месечен отчет на всички уреди за дялово разпределение не се изготвят изравнителни сметки (Наредба за топлоснабдяване).

Месечните фактури от топлофикационното дружество са по реален отчет, няма прогнозни начисления. 

Препоръки за преминаване на месечно разпределение:

  • Изготвя се протокол с решение на общо събрание от минимум 2/3 от етажните собственици за преминаване на месечно отчитане и месечно разпределение на топлинната енергия;
  • Упълномощен представител от общото събрание подписва договор за месечен отчет с Техем;
  •  Монтаж на дистанционни уреди за дялово разпределение (разпределители/топломери и водомерите за топла вода) във всички имоти към абонатната станция.
  • След одобрение от топлофикационното дружество Техем изготвя изравнителна сметка за предходния период и започва месечно отчитане. 

За цени и условия

Нагоре