С изравнителна сметка

Сградите, които нямат договор за месечно разпределение, се отчитат след приключване на отоплителния период (април-май), а в някои градове и в края на неотоплителния период.

Графика за отчет може да видите на Клиентския портал.

Изравнителна сметка се изготвя за отчетен период въз основа на отчетените показания на уредите за дялово разпределение в имотите.

За точна изравнителна сметка без корекции е необходим достъп до всички уреди за дялово разпределение в имотите към една абонатна станция.

Клиенти, оборудвани изцяло с радиоуреди – разпределители/апартаментни топломери и водомери за топла вода с дистанционен отчет, не осигуряват достъп до жилището си за годишен отчет.

Клиенти, които имат дори един уред с визуално отчитане (разпределители/апартаментни топломери или водомери за топла вода), трябва да осигурят достъп до имота на една от двете дати за годишен отчет.

Ново! От септември 2019 год. с промени в Наредбата за топлоснабдяване срокът за рекламации, в т.ч. за допълнителни отчети е  31-ви август на текущата година. След този срок рекламации не се приемат и корекции не се правят. 

Изравнителните сметки се изготвят до 15 юли на текущата година. Най-бързият достъп до индивидуалните сметки е на Клиентския портал.

Нагоре