Директива

Директива за енергийна ефективност

Намаляване на разходите чрез дялово разпределение

В Директивата за енергийна ефективност 2012/27/EU, Европейската комисия определя практически мерки, които трябва да се въведат от страните-членки, за да се постигне намаляване на разходите за енергия с 20 % до 2020 г. Една от тези мерки е измерване и разпределение на енергията за отопление, студ и топла вода в сгради-етажна собственост, основано на индивидуално потребление, което ще стане задължително до края на 2014 г. 

Ползи от разпределение, базирано на индивидуално потребление 

Измерването и разпределението на енергията за отопление, студ и топла вода в сгради-етажна собственост, основано на индивидуалното потребление, не е задължително преди края на 2014 г., но в много страни е въведено и има положителен ефект. Например разпределението на разходите според потреблението предотвратява около 4 000 000 тона емисии въглероден двуокис на година в обслужваните от Техем апартаменти в цял свят. Това е консумацията на голям град с население от 700 000 жители, или емисиите от голяма топлоцентрала на въглища. С помощта на тези икономии от разхода на гориво е възможно да се компенсира отчасти увеличаващата се цена на енергията. 

Всичко от един доставчик 

Техем предлага на клиентите голямо разнообразие от продукти и услуги, които допринасят до намаляване на потреблението. Измерване и разпределение на отопление и топла вода на база на индивидуално потребление, намалява енергийните разходи с до 15 %. Техем предлага широка гама от интелигентни измервателни онлайн системи за пестене на енергия, което улеснява измерването и разпределението на потреблението на клиентите – от разпределители, топломери и водомери за мониторинг, до цялостни енергоспестяващи системи - adapterm. Всички Техем решения съответстват на Директивата за енергийна ефективност. 

Нагоре