Редуциране на СО2

Може ли климата да разчита на помощ от нас? Нека заедно да го направим.

Когато използваме по-малко енергия, ние опазваме както климата така и семейния бюджет. По-ниската консумация на енергия означава по-ниски емисии.

Всеки от нас трябва да допринесе за опазване на климата.

Общо отоплението и използването на топла вода от домакинствата е около 27 на сто от крайното енергопотребление.

Техем с дейността си цели прилагане на енергоефективни, иновативни технологии.

Нагоре