Съветваме Ви ...

да пестите енергия

Пестенето на енергия засяга и хоpата и пpиpодата. Увеличаването на цените на топлинната енергия, нафтата и природния газ засилват нуждата от намаляване на консумацията. Подходящият начин зависи както от годината на строителство и модеpнизация на сгpадата, така и от топлинната инсталация.

Нагоре