Techem Smart System

Интегриране на услуги по иновативен начин

Techem Smart System свързва предлаганите продукти и услуги в единна платформа.

Допълнителните услуги за спестяване на енергия, вода и разходи са интегрирани в Тechem Smart System за бързо и висококачествено топлинно счетоводство, и прозрачност на потреблението на енергия.

Нагоре