Приключи годишното отчитане за клиентите в София 2020

Приключи кампанията на Техем Сървисис за годишно отчитане на уредите за дялово разпределение с визуален отчет в град София.

Всички сгради, в които има визуални уреди, са посетени на две дати от нашите служители.

Клиентите, които не са успели да осигурят достъп на тези дати за отчет на уредите в своя имот, имат възможност най-късно до 31 август 2020 год. да заявят допълнително (индивидуално) посещение ТУК или на телефон 0700 1 28 28.

Съгласно изменението в Наредба № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяване в срок до 31 август се приемат рекламации по отчета на показанията на уредите и по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен. След изтичане на този срок не се приемат нови възражения за преработване на изравнителната сметка.

Нагоре