Новини

18.09.2017 г. София 

30 септември 2017 г. е крайният срок за корекции в изравнителните сметки за сезон 2016/2017

5164  клиенти в София остават неотчетени и с начислени санкции, предвидени в Наредбата за топлоснабдяване, поради неосигурен достъп за отчет

Водещата фирма за топлинно счетоводство у нас Техем напомня, че крайният срок за заявяване на допълнителен отчет за клиенти, които не са осигурили достъп за годишен отчет, изтича на 30 септември 2017 г. След този срок корекции в изравнителните сметки няма да бъдат изработвани.

В рамките на три месечния период след края на отоплителен сезон 2016/2017 от Техем са изготвили 2040 корекции на изравнителни сметки поради заявен допълнителен отчет от клиенти в София. По данни на топлинния счетоводител към момента 5164 клиенти са с неотчетени показания на уреди и водомери за топла вода. Припомняме, че в Наредбата за топлоснабдяване са предвидени санкции при неотчетени или липсващи индивидуални водомери, а именно служебен разход до 280 л./ден на човек (на месец това означава до 8 м3 или годишно до 100 м3 на човек), а на клиентите с неотчетен разход на радиаторите се начислява максимална мощност. „Когато няма осигурен достъп на двете дати по време на годишния отчет, клиентите получават една доста по-висока сметка от реалната. За това в момента ги съветваме да заявят допълнително посещение, за да коригираме служебните начисления.“, коментира Милена Стоянова, управител на Техем.

Уредите и водомерите с дистанционно отчитане спестяват корекциите на изравнителните сметки. Тази година над 1 500 сгради в столицата са отчетени на 100% с едно посещение и клиентите в тях нямат корекции при годишното изравнение. 

Всички изравнителни сметки, както и направените корекции са достъпни напълно безплатно на клиентския портал на Техем.

Нагоре