Новини

52,8% от клиентите на Техем в София са получили изравнителни сметки със суми за възстановяване

Това се дължи на значително по-краткия и топъл отоплителен сезон 2017/2018

17 юли 2018 г., София - Отоплителен сезон 2017/2018 е чувствително по-кратък и по-топъл в сравнение с предходния – 168 дни с отопление със средно дневни температури 5,49о C, отчитат от Техем.  За сравнение миналата година софиянци са използвали отопление 185 дни със средно дневни температури 3,34о C.

Отоплителен сезон 2015/2016

Отоплителен сезон 2016/2017

Отоплителен сезон 2017/2018

 

162 дни/5,37о C

185 дни/3,34о C

168 дни/5,49о C

*Дни продължителност/средно дневни температури

В резултат, 52,8% от клиентите на Техем в София са получили изравнителни сметки със суми за възстановяване от Топлофикация София, докато останалите 47,2% ще доплащат на топлофикационното дружество. Близо 14% от клиентите на Техем в София пък са получили изравнителни сметки със суми за възстановяване или доплащане до 10 лв. „26 291 от нашите клиенти са получили изравнителна сметка, в която сумите за доплащане или възстановяване са до 10 лв., което означава, че през зимата фактурираната им енергия за отопление и топла вода е била много близо до реалното им потребление“, коментира Милена Стоянова, управител на Техем.

 *Виж "Схема 1" по-долу

Изравнителните сметки на клиентите с годишен отчет вече са предоставени на упълномощените от сградите лица, а за клиентите на водещата фирма за топлинно счетоводство Техем, са достъпни и на клиентския портал

Отоплителен сезон 2017/2018

Среден разход за топла вода (12 мес.)

Среден разход за отопление

Среден разход ОБЩО за отопление и топла вода

имот до 50 m2

163,63 лв.

203,81 лв.

367,44 лв.

имот  50 m2 - 70 m2

209,93 лв.

312,29 лв.

522,22 лв.

имот 70 m2 - 100 m2

256,27 лв.

451,15 лв.

707,42 лв.

Посочената сума разход за топла вода в таблицата е за период 12 месеца. Крайните суми в графа „общо“ показват колко средно е струвал целият отоплителен сезон (12 месеца топла вода и 168 дни отопление) за различните видове жилища.

В резултат на отчетната кампания, данните на Техем сочат, че 5 297 клиенти в София не са осигурили достъп за отчет на уреди и водомери. Тези клиенти в момента са получили изравнителни сметки на максимална мощност, поради неосигурения достъп. Припомняме, че в Наредбата за топлоснабдяване са предвидени санкции при неотчетени, стари или липсващи индивидуални, а именно служебен разход до 280 л./ден на човек (на месец това означава до 8 м3 или годишно до 100 м3 на човек). От датата на получаване на информационните фактури от топлинния счетоводител клиентите разполагат с 30-дневен срок за рекламации преди изравнителните сметки да бъдат изпратени към топлофикационното дружество в София. Неосигурилите достъп за отчет могат в 90-дневен срок да заявят такъв. От Техем отчитат, че броят клиенти, които не осигуряват достъп до уредите си за годишен отчет намалява. За сравнение по време на миналогодишната отчетна кампания, неосигурилите достъп до уредите си са били 7 205. От топлинния счетоводител уточняват, че тенденцията се дължи и на уредите с дистанционен отчет, които клиентите избират да монтират в домовете си.

Схема 1

Нагоре