Топломер

Прецизен отчет за хоризонтални отоплителни инсталации

Всички предимства на най-новите технологии са съчетани с висока функционална надеждност и лесен и сигурен монтаж.

Топломерите на Техем предлагат правилно решение за всяка инсталация и имат възможност за дистанционно отчитане.  

Топломери се монтират когато инсталацията е проектирана и изградена, така че вертикалните щрангове преминават в общите части на сградата, а за всеки индивидуален имот е изградено самостоятелно отклонение.

Топломерите подлежат на периодична метрологична проверка.

Нагоре