Допълнителни услуги

В условия на повишен риск от заразяване, можем да осигурим безопасна среда, спокойствие и сигурност. 

Предлагаме и обработка на всички рискови помещения и повърхности с биоциден препарат.

Предлагаме абонаментни услуги за сгради и фирми, които имат нужда от периодична дезинфекция на помещения, текстил, мебелировка.

Допълнителна информация и оферта за почистване с  дезинфектант може да получите тук.

Нагоре