Термостатен вентил

Ефективен начин за регулиране на вътрешната температура

Отоплението може да се регулира, в зависимост от външните метеорологични условия и личните препочитания за вътрешна температура.

Термостатните вентили дават възможност на потребителите, вместо да демонтират радиатори (което е забранено - чл.153, ал.5 от ЗЕ) да ги изключат, завъртайки вентила на 0

Нагоре