Студомер

Прецизен отчет за хоризонтални отоплителни инсталации

Радиостудомерите се монтират на тръбите на отоплителната или охлаждаща система и се състоят от разходомер, два температурни сензора и калкулатор. Потреблението се измерва в кВтч. Тъй като показанията се предават чрез радиосигнал, не е необходимо да се влиза за отчет. Студомерите са защитени срещу манипулации. Дългосрочната функционална защита е гарантирана от самонаблюдение на калкулатора през равни интервали. 

Студомерите на Техем отчитат прецизно изразходваната енергия за охлаждане. Вграденият им радиомодул позволява във всеки един момент те да бъдат присъединени към радиосистемата на Техем и показанията да се снемат без да е необходимо да се посещава жилището или офисът Ви.

Клиентите получават всичко от един доставчик. Техем не само продава, монтира и обслужва устройствата, но и професионално консултира клиентите по отношение на измервателните уреди и тяхната проверка. Портфолиото варира от измервателни уреди с измервателни капсули до различни ултразвукови модели на студомери.

Измервателната капсула позволява прецизно измерване на потреблението на енергия за охлаждане и дистанционно отчитане.

Нагоре