Годишен отчет

Годишният отчет се извършва веднъж годишно, след приключване на отоплителния сезон. Техем Сървисис осигурява две безплатни дати за извършване на отчета, които може да проверите след регистрация на Клиентския ни портал.

Може да заявите и допълнителна дата за отчет, като тя се заплаща според ценовата листа на Техем Сървисис.

За „топломери“ с дистанционен отчет

Когато монтирате уреди, топломери и водомери, с дистанционен отчет, не е необходимо да осигурявате достъп до жилището си и да присъствате на отчета.

В случaй че водомерите Ви за топла вода се отчита визуално, е необходимо да осигурите достъп само за отчет на водомерите.

Съветваме Ви да направите контролен отчет на уредите си и да го сравните с данните, които се публикуват на Клиентския портал.

За „топломери“ с визуален отчет

За извършване на отчета е необходимо да осигурите достъп до жилището на една от двете дати, посочени от Техем Сървисис. Също така е необходимо да осигурите и свободен достъп до уредите и водомерите за топла вода.

Датите за отчет се обявяват в съобщение, поставено на видно място във входа Ви, но може да ги проверите и на Клиентския портал на Техем.

В случай че не осигурите достъп до жилището си на обявените дати за отчет, в изравнителната Ви сметка ще бъде начислен максимален дял от използваната енергия в сградата, което означава една доста висока сметка.

До 3 месеца след датата на получаване на изравнителната сметка в сградата, може да заявите допълнителен отчет и извънредно посещение. Тя се заплаща според ценовата листа на Техем Сървисис.

След всеки допълнителен отчет, сметките на всички клиенти в сградата претърпяват корекции.

Нагоре