Месечен отчет

През 2009 година Техем Сървисис представи на българския пазар системата за дистанционен отчет на уреди. Чрез дистанционния отчет на разпределителите клиентите вече не е необходимо да осигуряват достъп на отчетник всеки месец. Отчитането на данните се извършва отвън, дистанционно, което гарантира 100% отчет на топломерите и водомерите, монтирани в имотите. Това означава, че всеки клиент получава коректна и точна сметка. Радио уредите на Техем Сървисис гарантират превенция на кражбите между съседи, тъй като имат монтиран скрит датчик, който сигнализира за манипулации и външна намеса.

С монтирането на уреди, които позволяват дистанционно отчитане, и клиентите на „Топлофикация София“ вече могат да се възползват от предимствата на месечния отчет:

  • Получавате реална сметка всеки месец за отопление и топла вода, без изравнителна.
  • Заплащате реалното си потребление всеки месец.
  • Данните се отчитат дистанционно и не е необходимо да осигурявате достъп до жилището си или да присъствате по време на отчета.
  • Разходите Ви за отопление и топла вода, както и цената за месечен отчет и партида, се начисляват в месечната фактура на Топлофикация.
  • Не получавате сметки на база прогнозно потребление.
  • Ефективна защита срещу неправомерно използване на енергия чрез сигнал от уреда при опит за демонтаж и специален защитен стикер.

Какво е необходимо?

За да преминете към месечен отчет е необходимо съгласие на 2/3 от собствениците в сградата, удостоверено в Протокол от общо събрание. 

Допълнително е необходимо сградата да бъде оборудвана със 100% радио уреди (разпределители/топломери и водомери за топла вода), както и да сключите договор с Техем Сървисис. За повече информация относно всички необходими документи по градове, натиснете тук.

Може да преминете към месечен отчет по всяко време на отоплителния сезон, като той влиза сила на следващия месец, след като сградата бъде оборудвана със 100% радио уреди.

Отчитането на уредите се извършва дистанционно в края на всеки месец.

Нагоре