Ценности

Споделени ценности на служителите на Техем

Споделените ценности оформят Техем като общност, работеща ежедневно за клиентите си. Те дългосрочно утвърждават как служителите гледат на нещата от живота и са постоянни принципи, на които подчиняват решенията си. Те гарантират, че всички служители си вършат работата, дават ориентация и предпазват от противоречиви начини на поведение. 

И много важно: ценностите са споделени и изживявани от всички, което създава доверие в колегите и в цялата фирма, защото всеки може да разчита на това, че всички работят за едни и същи цели.

Нагоре