Уважаеми клиенти,

Техем като лидер на пазара на дялово разпределение на енергия и вода, поема пред клиентите ангажимент да прилага най-добрите практики в дейността си, които изразяваме и в настоящата Харта на клиента.

Като управител Ви уверявам, че всички служители на фирмата ще работят за клиентско обслужване с постоянно високо качество.

Хартата своевременно ще бъде актуализирана, допълвана и коригирана, за да отговаря на непрекъснато променящите се клиентски изисквания.

Предварително благодарим за всяка обратна връзка, за това как да направим по-нататъшни подобрения.

Милена Стоянова, Управител Техем Сървисис

Нагоре