Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО на Техем Сървисис, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана от всички във фирмата.

Техем се стреми да бъде клиентски ориентирана компания, която да постига успех чрез предоставяне на продукти и услуги с постоянно високо качество.

Техем работи, за да:

  • отговори на очакванията на клиентите;
  • осигури постоянно подобрение на обслужването на клиентите;
  • прилага постоянни стандарти за осигуряване на качество във всички дейности;
  • поддържа и развива капацитета на кадрите си.

Техем счита служителите си за основен и най-важен ресурс.

Ние вярваме в активната комуникация както между служителите, така и с клиентите.

Техем определя за основна цел ефективното и комплексно обслужване на клиентите в съответствие с прилаганите стандарти за качество.

Нагоре