Техем в България

„Техем Сървисис ЕООД е основано през 1999 година като 100% дъщерно дружество на Техем Германия. Седалището се намира в гр.София.

Компанията е лидер в  отчитането и разпределението на енергия и вода с обслужвани повече от  180 000 домакинства в София и над 35 000 в страната.

Фокус на компанията са  системите за дистанционно отчитане, с което постига  високо качество и разнообразяване на предлаганите услуги.“

Нагоре