Техем в България

Техем Сървисис ЕООД е основано през 1999 година като 100% дъщерно дружество на Техем Германия. Седалището се намира в гр.София.

Лидер в  отчитането и разпределението на енергия.

Нагоре