Визия

Визия на Техем за развитие:

Техем да е първият избор в енергийния мениджмънт.

Разпределението на енергия и вода в зависимост от ползването е основата на устойчивия ни растеж.

Техем означава отговорно отношение към енергия, вода и въглероден диоксид.

Приносът на Техем в опазването на околната среда се разраства с растежа на компанията.

Нагоре