За Техем

Techem GmbH е водещ световен доставчик на енергийни услуги и услуги за интелигентни сгради. Нашите услуги обхващат управление на енергията и защита на ресурсите, здравословен живот и ефективност на процесите в недвижимите имоти. Продуктите и решенията на компанията водят до икономии от  около 7 милиона тона CO2 всяка година.

Нагоре