Декларация за поверителност

Обхват

Тази декларация за защита на личните данни важи за уебсайта на Техем ГмбХ (Techem GmbH), с негово дъщерно дружество Техем Сървисис ЕООД (наричани за краткост Техем) на адрес www.techem.net и за събираните през този уебсайт данни. За интернет страници на други доставчици, към които се извършва препращане, например през линкове, важат указанията и декларациите за защита на личните данни на тези сайтове.

Моля, прочетете внимателно тези указания за защита на личните данни, преди да използвате уебстраницата на Техем. С настоящата декларация за поверителност на личните данни декларираме и как работим с Вашите лични данни и прилагаме „бисквитки“ (Cookies). С използването на уебстраниците на Техем Вие приемате тези правила.

Защита на лични данни

Техем приема защитата на личните Ви данни много сериозно. Ние работим с Вашите лични данни поверително и в съответствие на законовите предписания, както и на тази декларация.

Ползването на уебстраницата е възможно по принцип без въвеждане на лични данни. Доколкото на нашите страници се събират лични данни (например име, адрес или имейл адрес), това става, доколкото е възможно, доброволно. Тези данни без Ваше изрично съгласие не се предоставят на трети лица.

Обръщаме внимание, че преносът на данни в интернет (напр. при комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на данните от достъп на трети лица не е възможна.


Отговорност за защита на личните данни

Отговорност при обработване на личните данни на посетителите на нашия уебсайт носи:

Techem GmbH
Frank Hyldmar
Hauptstraße 89
65760 Eschborn

както и евентуално неговите дъщерни дружества, респ. свързаните с тях дружества, вкл.

Техем Сървисис ЕООД
Милена Стоянова, Войчиех Лубинечки
ул. Проф. Георги Павлов №3
1111 София


Хостинг

Интернет представянето се поддържа от SysEleven GmbH, Германия като технически доставчик по наша поръчка и по наши спецификации.

Какво са лични данни?

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.


Каква информация събираме? Как я използваме?

Лични данни, които получаваме пряко от Вас

Лични данни се събират чрез този уебсайт и впоследствие се съхраняват, когато Вие ни ги предоставяте, напр. в рамките на регистрация, чрез попълване на формуляри, чрез изпращане на имейли или възлагане от Техем. Ние използваме тези данни за дадените или произтичащи от искането Ви цели. Рекламно използване на данните става само за целите на собствена реклама (включително препоръчителна реклама) на Техем. Освен това ние използваме предоставените ни лични данни за маркетингови цели и целите на пазарни проучвания, за обслужване на клиенти и за контакт. Възможно е да Ви молим за участие в проучвания / допитване, които използваме за собствени маркетингови цели, пазарни проучвания или изследване на мнения. Предоставяне на трети лица – като по смисъла на настоящото свързани с Техем дружества не се разглеждат като трети лица – става само доколкото това е необходимо за изпълнение на договори.

Формуляр за контакт

Когато правите запитвания до нас през контактната форма, Вашите данни от формуляра със запитването, включително въведените от Вас данни за контакт се съхраняват при нас за целите на обработката на запитването и за свързани допълнителни въпроси. Тези данни не предоставяме на трети лица без Ваше изрично съгласие.

Лична информация, която автоматично се събира чрез този уебсайт

При всеки достъп до уебсайта на Техем или при получаване на имейл и избор на линка в него Техем може автоматично да събира определена информация за Вас, независимо от това дали използвате услугите ни.

Техем съхранява при всяко посещение на този уебсайт само съкрате

н IP-адрес на запитващия компютър, както и уебсайта, от който ни посещавате. По време на Вашето посещение се съхраняват датата на достъп, имената на търсените файлове, URL адрес, HTTP отговор, състояние на достъпа, продължителност на достъпа, както и трансферирани байтове. Тази информация използваме изключително за статистически цели, при което индивидуалният потребител остава анонимен.


etracker

Нашият уебсайт използва инструмент за анализи etracker. Доставчик е etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Хамбург, Германия. От данните може да се прави анализ на ползването под псевдоним. Могат да се прилагат бисквитки ( Cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в междинната памет на интернет браузъра. Бисквитките правят възможно разпознаването на Вашия браузер. Събираните с технологиите на etracker данни не се използват без изричното съгласие на субекта на данни за лично идентифициране на посетителя на нашия уебсайт и не се свързват с личните данни на носителя на псевдонима.

По всяко време може да оттеглите съгласието си за събиране на данни и съхранението им, като това има действие за в бъдеще.

За да се откажете от събирането и съхранението на данни от посещенията Ви за в бъдеще, можете да използвате следната връзка, за да получите бисквитка за отказ от etracker, след което в бъдеще няма да се събират и съхраняват данни за посещенията от Вашия браузър: https://www.etracker.de/privacy?et=BuEXHV

Така се създава бисквитка за отказ от etracker с име „cntcookie”. Моля, докато искате да запазите отказа си, да не изтривате тази бисквитка. Допълнителна информация може да намерите в правилата за защита на личните данни на etracker:

https://www.etracker.com/en/data-privacy/


Бисквитки (Cookies)

Интернет страниците използват частично т.нар. бисквитки (Cookies). Бисквитките не вредят на Вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките служат за това представянето ни да бъде клиентски ориентирано, ефективно и сигурно. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър и съхраняват от Вашия браузер.

Най-използваните от нас бисквитки са т.нар. „Session-Cookies“. Те се изтриват автоматично след края на Вашето посещение. Други бисквитки се съхраняват Вашето крайно устройство, докато ги изтриете. Те дават възможност разпознаването на Вашия браузър при следващо посещение.

Можете да настроите Вашия браузър така че да сте информирани за настройките на бисквитките и да ги разрешавате само в индивидуални случаи, да са позволени определени бисквитки за определени случаи , или като цяло да ги изключите и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. При изключване на бисквитките функционалността на този уебсайт може да се ограничи.

Cookiebot

Използваме функционалностите на Cookiebot, продукт на датската компания Cybot A/S, с адрес: Хавнегаде 39, 1058 Копенхаген, Дания. Чрез тези функционалности данни могат да бъдат предоставяни на Cookiebot или Cybot, като същите могат да бъдат запазвани и обработвани. Можете да откажете или да се съгласите с използването на всички или отделни бисквитки (cookies). Тук можете да промените или оттеглите съгласието си:

Променете съгласието си | Оттеглете съгласието си

В банера за съгласие, в който можете да изберете или премахнете избора на отделни бисквитки, винаги ще имате актуална и пълна информация за бисквитките, използвани на нашия уебсайт, и ще можете сами да решите кои бисквитки разрешавате и кои не.

Кои данни се съхраняват от Cookiebot?

Ако се съгласите с използването на бисквитки, следните данни ще бъдат предоставяни на Cybot, като същите ще бъдат обработвани от последното:

 • IP адрес (анонимизиран),
 • Дата и час на Вашето съгласие,
 • URL адресът на нашия уебсайт,
 • Технически данни на браузъра,
 • Криптиран анонимизиран ключ,
 • Списък на бисквитките, които сте разрешили.


Къде и за колко време Вашите данни ще бъдат съхранявани?

Всички данни се обработват изключително в рамките на Европейския съюз. Данните се съхраняват в център за данни Azure (доставчик на облачните услуги е Microsoft). Ако не заявите друго, всички потребителски данни ще бъдат изтрити 12 месеца след даване на Вашето съгласие или при прекратяване използването на Cookiebot.

Можете да откриете Декларацията за поверителност на Cookiebot на следния адрес: www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Можете да спрете обработването на горепосочените данни, като откажете използването на бисквитки чрез банера за съгласие или чрез настройките на браузъра Ви.


Лог файлове на сървъра

Доставчикът събира и съхранява автоматично информация в така нар. лог файлове на сървъра, които браузърът ви автоматично предава. Това са:

 • Тип и версия на браузър
 • Използване работна система
 • Препращащ URL адрес
 • IP-адрес
 • Име на хоста на достъпващия компютър
 • Време на заявката от сървъра

Запазваме си правото допълнително да проверим тези данни, ако имаме индикации за противозаконно използване.


SSL Криптиране

Тази страница използва SSL криптиране от съображения за сигурност и за защита на преноса на поверително съдържание, като например запитвания , които изпращате към нас, като собственици на сайта. Криптирана връзка се разпознава по това, че адресният ред на браузъра не е "http://", а е "https://" и по символа ключ на реда на Вашия браузър. Когато SSL криптирането е активирано, данните, които Вие предоставяте на нас не могат да се прочетат от трети лица.


Право на информация, ограничаване, изтриване

Имате право по всяко време на безплатна информация относно Вашите съхранени лични данни, техния произход и получатели и целта на обработването на данни, както и правото на корекция, ограничаване или изтриване на тези данни. За това, както и за други въпроси по темата за лични данни, можете да се обръщате към нас по всяко време на посочения тук адрес или по имейл datenschutz@techem.de и dataprotection@techem.net.


Право на жалба пред надзорен орган

Имате право на жалба при компетентния надзорен орган. В България е:

За „Техем Сървисис“ ЕООД е:

Комисия за защита на личните данни
бул. Проф. Цветан Лазаров №2
1592 София

kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg


Oтказ от непоискани търговски съобщения

С настоящото се прави отказ от ползването на публикуваните контактни данни в рамките на изискванията за информация за изпращане на непоискани търговски съобщения и информационни материали. Притежателят на страниците си запазва правото на правни действия в случай на непоискано изпращане на непоискани търговски съобщения, вкл. спам.


Съгласие

 • При определени обстоятелства трябва да имаме Вашето съгласие за обработването на Вашите лични данни във връзка с определени дейности. Според това за какво се използват точно Вашите данни, изискваме изрично това съгласие с Opt-in поле.
 • Според член 4(11) на ОРЗЛД съгласието е „всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени“.
 • По-просто казано, това означава, че:
  • Вие давате Вашето съгласие доброволно и свободно, без да упражняваме каквато и да било форма на натиск върху Вас;
  • Трябва да знаете, за какво давате Вашето съгласие – това ще ни увери, че сме Ви дали достатъчно информация ;
  • Трябва да дадете Вашето съгласие под формата на позитивно потвърждаващо действие. Вероятно ще ви предоставим поле, което трябва да отбележите, за да бъде изпълнението на това изискване ясно и недвусмислено.

   


Вашата сигурност е на първо място за нас.

За защита на запазените при нас Ваши лични данни от неразрешен достъп и злоупотреба сме взели голям брой технически и фирмени мерки за сигурност, които регулярно се проверяват и се поддържат на актуалното ниво на достиженията на техническия прогрес.

Доколкото Вашите данни се обработват в Техем в рамките на централна обработка на данни, за целите на подобряването на клиентското обслужване или по технически причини, е гарантирано чрез подходящи мерки, че изискванията на нашите клиенти за защита на личните данни са съобразени с разпоредбите на ОРЗЛД. Моля, обърнете внимание, че вземаме възможните мерки, за да гарантираме сигурен пренос на данни. Преносът на данни през интернет обаче не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани чрез нашите уебсайтове.

Ако трябва да променим нашите правила за защита на данни, ще публикуваме измененията на тази страница. Така ще можете да се информирате по всяко време каква информация събираме и как я използваме.

При писмено запитване с удоволствие ще Ви информираме какви лични данни са съхранени за Вас.

Приветстваме Вашите въпроси и коментари относно защитата и сигурността на личните Ви данни.


Администратор на лични данни

Techem GmbH
Hauptstraße 89
65760 Eschborn

Или може да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни Björn Bausch по имейл на datenschutz@techem.de.

Дъщерно дружество:

Техем Сървисис ЕООД
Милена Стоянова, Войчиех Лубинечки
ул. Проф. Георги Павлов №3
1113 София

Или може да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни Александър Леков по имейл на dataprotection@techem.net.

Нагоре